Neja Tomšič, Opium Clippers, 2018 (foto: Jaka Babnik).

Koordinate spomina: O knjigi Opium Clippers (Rostfrei Publishing, 2018) Neje Tomšič

Prispevek sledi odprti, večslojni in polifoni strukturi knjige Opium Clippers, poglavja pa je mogoče brati v poljubnem, nekronološkem zaporedju.