Smernice za avtorje

SLOG CITIRANJA

Zavod Membrana dosledno uporablja slog citiranja Chicago (avtor-datum). Prosimo, da si za izjeme pozorno preberete naše smernice.

Vsi prispevki (angleški in slovenski) so lektorirani, vendar šele po končanem recenzentskem postopku. Slog in berljivost vašega pisanja lahko vplivata na recenzentsko oceno vašega članka.
V fazi lekture se odpravijo pravopisne, slovnične in slovarske napake.

Moška slovnična oblika v besedilu velja za vse spole.

REVIJALNI SLOG

SPLOŠNO
 • Cenimo inovativne pristope k pisanju, vendar se držimo akademskih meril.
 • Priporočamo, da se ob članku objavi tudi vizualno gradivo. Prepričajte se, ali ste pridobili dovoljenje za njegovo uporabo: za to je odgovoren avtor.
 • Članek mora biti razvrščen v smiselno členjene odstavke.
 • Izogibajte se uporabi predolgih naslovov člankov – raje uporabljamo kratke, komunikativne naslove. Besedne igre, razlage ali citate je bolje umestiti v podnaslov.
 • Za jasnejše ločevanje med poglavji/sestavnimi deli besedila uporabite naslove in podnaslove.
OBLIKOVANJE
 • Rokopise sprejemamo v formatih MS Word (.doc ali .docx).
 • Uporabite običajno tipografijo – Calibri ali Times New Roman, velikost 12 z razmikom 1,5 vrstice.
 • Naslovi avtorskih del (na primer knjig ali umetniških del) morajo biti v ležeči pisavi (kurzivi).
 • Za poudarjanje uporabite ležečo in/ali krepko pisavo.
 • Prosimo, da v naslovu, podnaslovu, povzetku ali življenjepisu ne uporabljate opomb.
 • Naslovi člankov v besedilu so v dvojnih narekovajih (»«). Znotraj dvojnih narekovajev uporabite gornje enojne narekovaje (»‘narekovaji’«). Poskrbite, da namesto enojnih narekovajev ne uporabljate opuščajev.
 • Datumi so zapisani v obliki: 4. junij 1965.
DOLŽINA

(članek, esej, intervju) – vključno z opombami, referencami, povzetkom in biografijo
15.000-35.000 znakov/2200-5000 besed

(pregled, kratek esej)
8.000-15.000 znakov/1300-2200 besed

Število znakov vključuje presledke. Dolžina je izračunana tako, da se optimalno prilega postavitvi našega tiskanega dnevnika. Ker članki vključujejo tudi vizualno gradivo, smo odprti za predloge glede dolžine določenih prispevkov.

DOVOLJENJE ZA AVTORSKE PRAVICE

Avtor je odgovoren za pridobitev dovoljenj za uporabo vizualnega gradiva (kot so fotografije, grafi, slike …). Pred objavo mora avtor pridobiti dovoljenje vseh imetnikov avtorskih pravic. Če nameravate vključiti večji del pisnega avtorsko zaščitenega dela (na primer celotno pesem ali poglavje avtorsko zaščitenega članka), morate pred objavo pridobiti dovoljenje ali soglasje imetnika avtorskih pravic.

STROKOVNI PREGLED

Vsi članki so strokovno pregledani. Membrana uporablja “single blind peer review” prek spletnega recenzentskega obrazca. Medsebojni pregled opravita dva strokovna raziskovalca z ustreznimi akademskimi referencami. Vse medsebojne ocene so arhivirane.

POSTOPEK ODDAJE

Oddaje sprejemamo prek spletnega obrazca za oddajo na tej spletni strani. Tu sprejemamo tako odgovore na ustrezne razpise za prispevke kot splošne predloge. Naša uredniška ekipa vas bo poskusila čim prej kontaktirati.

Če želite prejeti avtorski izvod revije, morate zapisati svoj poštni naslov.

NAVODILA ZA ODDAJO

POIMENOVANJE DATOTEK

Vsi naloženi pisni prispevki, datoteke in vizualno gradivo morajo biti opremljeni na naslednji enoten način v oblikah, ki jih zahtevajo predlogi in spletni obrazci za oddajo:

 • Ime Priimek – Naslov_tip prispevka .doc(x)/.pdf
 • Ime Priimek – Serija/Naslov fotografije_ #.jpeg/.tiff/.png – skrajšajte naslov na 5 besed.

To nam bo pomagalo arhivirati vaše gradivo.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Če je bila vaša raziskava financirana z nepovratnimi sredstvi, pod članek vključite kratko izjavo o omejitvi odgovornosti.

ČLANEK/ESEJ
 • Članki in eseji morajo biti predloženi v obliki MS Word (.doc ali .docx).
 • Navedite povzetek: približno 1200 znakov s 5-8 ključnimi besedami.
 • Vključite kratko biografijo (približno 900 znakov).
 • Slike je treba oddati v čim večji ločljivosti, da bodo uredniki lahko izbirali najprimernejšo postavitev; sprejemamo izključno formate JPG/JPEG, PNG in TIFF. Za dodatne podrobnosti o formatu slik nas kontaktirajte.
 • Naslovi slik ali serij slik morajo biti opremljeni z vrstico za zaščito avtorskih pravic. Če je primerno, priporočamo, da navedete kratek opis vsake slike (največ 500 znakov) in ga opremite z enako številko kot sliko, na katero se nanaša. Število objavljenih slik se določi za vsak članek posebej in se avtorju sporoči pred datumom oddaje.
 • Če uporabljate več kot štiri reference, vključite referenčno datoteko BibTeX, EndNote ali RIS (s pomočjo EndNote, Mendeley, Zotero ali podobne storitve).
RECENZIJA
 • Recenzije je treba oddati v obliki MS Word (.doc ali .docx).
 • Vključite kratko biografijo recenzenta (približno 900 znakov).
 • Vse ocene knjig mora spremljati slika naslovnice knjige v dobri ločljivosti.
 • Ob besedilu je potrebno navesti vse bibliografske podatke o knjigi/razstavi/projektu in biografske podatki o avtorju/umetnikih, ki naj ne presegajo 900 znakov na osebo ali kolektiv.
INTERVJU
 • Intervjuji se oddajo v obliki MS Word (.doc ali .docx).
 • Vključite kratek uvod (največ 1000 znakov) in kratek povzetek intervjuja.
 • Vključite kratko biografijo in biografijo intervjuvanca (približno 900 znakov).
 • Slike je treba oddati v čim večji ločljivosti, da bodo uredniki lahko prosto izbirali najprimernejšo postavitev, samo v formatih JPEG in TIFF. Za dodatne podrobnosti o formatu slik nas kontaktirajte.
 • Naslovi slik ali serij slik morajo biti opremljeni z vrstico za zaščito avtorskih pravic. Če je treba, svetujemo, da navedete kratek opis vsake slike (največ 500 znakov) in ga opremite z enako številko kot sliko, na katero se nanaša. Število objavljenih slik se določi za vsak članek posebej in se avtorju sporoči pred datumom oddaje.
PROJEKT
 • V MS Word (.doc ali .docx) je treba predložiti kratek opis projekta in kratko biografijo avtorja (približno 900 znakov).
 • Slike naj bodo v čim večji ločljivosti. Število objavljenih slik se določi za vsak članek posebej in se avtorju sporoči pred datumom oddaje.
 • Podnapisi slik/serij slik morajo biti opremljeni z vrstico za zaščito avtorskih pravic. Po potrebi navedite kratek opis vsake slike (največ 500 znakov) in ga opremite z enako številko kot sliko, na katero se nanaša.

DODATNI MATERIALI

Poleg članka lahko na spletu objavite tudi druge medijske oblike (avdio, video, gif …).

ZALOŽNIŠKA POGODBA

PISNO DELO

Avtor se strinja, da bo vse pravice, potrebne za objavo omenjenega članka, prenesel na zavod Membrana. Avtor se strinja z našo omejeno dveletno ekskluzivno licenčno pogodbo; po dveh letih (od datuma objave) sporazum samodejno postane neekskluziven. Od avtorja ne prevzemamo pravic razen tistih, ki se nanašajo na objavo v revijah Membrana in Fotografija ter v spletnih izdajah revij (te pravice vključujejo pravice do prevoda v slovenski jezik in pravice do opravljenih sprememb z lektoriranjem in urejanjem v obeh jezikih). Dve leti po sklepu založniške pogodbe lahko avtor ponovno objavi isti članek brez nekje drugje s posebno omembo revije Membrana in/ali Fotografija kot prvega izdajatelja (z datumom in številko izdaje). Vsak avtor prejme en izvod revije Fotografija in PDF različico članka v slovenskem in angleškem jeziku.

VIZUALNI PROJEKTI

Avtor se strinja, da bo vse pravice, potrebne za objavo gradiva, prenesel na zavod Membrana. Avtor se strinja z našo neekskluzivno pogodbo. Gradivo bo objavljeno v revijah Membrana in Fotografija ter v spletnih e-izdajah revij. Membrana bo objavila eno ali več slik iz projekta – odvisno od izbora slik in projektov. Avtor se strinja, da uredništvo predstavi in oblikuje njegova dela po lastni presoji in v skladu s celotno podobo in kontekstom revije. Upoštevajte, da je avtor odgovoren za pridobitev dovoljenj za objavo slikovnega gradiva, za katero nima pravic za objavo – glej Oddelek za dovoljenja za avtorske pravice. Projekt bo v reviji objavljen samostojno ali skupaj z drugimi projekti. Kratki povzetek se bo pojavil ob njem ali v ločenem odseku s povzetki drugih projektov. Predstavitev je odvisna od končne postavitve uredniškega izbora.

POLITIKA

Pridržujemo si pravico, da kljub predhodno potrjenem predlogu končnega prispevka ne objavimo, če ne upošteva naših smernic in/ali ne spoštuje naših standardov (formalnih, etičnih in akademskih). Ne objavljamo gradiva, ki je bilo že objavljeno drugje. Izjema so članki, ki so bili prvotno objavljeni v jeziku, ki nista angleščina ali slovenščina – v tem primeru nam pošljite povpraševanje.

ODPRTI DOSTOP

Kot hibridna revija avtorjem ponujamo možnost objave v prostem dostopu (Open Acces) v zameno za strošek obdelave člankov (APC). Če želite izvedeti več, nam pišite.

prijavi se

prijavi se na novice in pozive za projekte in prispevke
novice

Koža, 19. januar – 1. marec 2022
Mednarodna fotografska razstava
Cankarjev dom, prvo preddverje

otvoritev: 19.1.2022 ob 19:00

avtorji: Goran Bertok, Ewa Doroszenko, Görkem Ergün, Karina-Sirkku Kurz, Anne Noble, Špela Šivic
zasnova razstave: zavod Membrana – Jan Babnik, Kristina Ferk in Nataša Ilec Kralj
kuratorstvo: Kristina Ferk in Nataša Ilec Kralj
produkcija: Cankarjev dom in zavod Membrana

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 30. avgust 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 4. oktober 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 11. junij 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 16. avgust 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Prijave sprejemamo do vključno ponedeljka 26. 10. 2020 na:
elektronski naslov: info@membrana.org
in/ali
poštni naslov: Membrana, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 27. julij 2020. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 21. september 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

kje: Cankarjev dom, sejna soba M3/4
kdaj: 27. februar 2020, 0b 18. uri

kje: Galerija Jakopič, Ljubljana, v sklopu razstave Jaka Babnik: Pigmalion
kdaj: 5. december 2019
trajanje: 18.00 – 21.00
sodelujeta: dr. Victor Burgin, dr. Ilija T. Tomanić
moderator: dr. Jan Babnik

 • 18.00: Predavanje Victorja Burgina: Kaj je kamera? Kje je fotografija?
 • 19.00: Predstavitev nove številke revije Fotografije (Kamera in aparat: Izbrani spisi Victorja Burgina) v pogovoru z umetnikom in teoretikom Victorjem Burginom in Ilijo T. Tomanićem, piscem spremne besede k slovenskemu prevodu. Pogovor bo moderiral Jan Babnik, gl. in odgovorni urednik revije Fotografija
 • 20.30: razprodaja preteklih številk revije Fotografija

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 16. december 2019. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 16. marec 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

Kdaj: 18. julij 2019 ob 10.00
Trajanje:
90 min
Kje: Prvo preddverje Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana (vhod iz pasaže Maximarket)
Delavnico vodita: Leopold Štefanič in Neža Ternik