Fotoknjiga

uvodnik

uvodnik

Foto-knjige verjetno ni potrebno natančno predstavljati. Jasno je, da medij, ki velja za prvotno domovanje fotografije, ostaja (in postaja) čedalje bolj priljubljen. Od izdaje prve knjige kultne trilogije The Photobook: A History, ki je k temu razvoju nedvomno delno prispevala, sta moč in pomen fotoknjige vse bolj prepoznana: posvečeni so ji sejmi, festivali, razstave, knjige in knjigarne. Vsa ta pozornost ni le pozitivna, temveč odpira tudi nekaj dilem: številne knjige so postale cenovno nedostopne, kar je v nasprotju z v osnovi dostopnim medijem, ki naj bi po prepričanju številnih umetnost približeval in ne zapiral v polje ekskluzivnosti. Podobno ambivalentno je razstavljanje fotoknjig, ki v mnogočem zapostavi prednosti in specifičnosti knjižnega medija. Seveda pa gre pri tem za splošno dinamiko vključevanja zunanjega, svežega in avantgardnega v institucionalni sistem; ki odpira širši sklop dilem in vprašanj.

vsebina

Najprej se malo sprostite, glejte in dovolite, da vam delo nekaj pove.

Barbara Čeferin (1968) in Jaka Babnik (1979) sta k področju sodobne slovenske fotografije že veliko prispevala. Barbara najprej kot fotografinja revije Mladina, ki je med drugim pokrivala prelomne zgodovinske dogodke leta 1991, nato urednica fotografije pri reviji Jana, od leta 2003 dalje pa kot lastnica Galerije Fotografija, v kateri zadnja tri leta deluje tudi samostojna dobro založena fotografska knjigarna. Jaka Babnik je svoj odtis pustil že na skoraj vseh področjih fotografije: kot profesionalni fotograf, avtor številnih razstav, kurator, mentor različnih delavnic in kot solastnik fotografske založbe Rostfrei Publishing (ki jo vodi skupaj z Boštjanom Pavletičem). V tem pogovoru me je zanimalo predvsem, kaj danes pomeni imeti knjigarno fotoknjig in kaj založbo, kako torej takšne knjige pri nas nastajajo in kako, če sploh, najdejo pot do kupca.

10 min.
Namesto informativne note, ki jo običajno vsebuje dokumentarna fotografija, se pred gledalcem nizajo podobe avtorjevih intimnih doživetij in občutij, najsi gre za detajle arhitektur in struktur ali za naključne hipne portrete.

V zgodovini avtorske fotografije na območju Slovenije so se trendi in tendence v preteklega pol stoletja izmenjevali postopoma in v nenehni diskontinuiteti. Eden izmed umetnikov in fotografov, ki je skozi svoje avtorsko delovanje uspel preizkusiti najrazličnejše tehnične in idejne izraze, je Bojan Radovič (1960), ki se je pri tem napajal tako na domači tradiciji kot na globalnem prepihu, ki ga je bil deležen že v zgodnji fazi. Iskanje vedno novih in nekonvencionalnih načinov izraza je postalo modus operandi v njegovem delovanju, saj je v skoraj štiridesetih letih ne povsem kontinuiranega ustvarjanja je uspel združiti in premešati številne načine, žanre in koncepte ter vzpostaviti svojstven princip dela, ki temelji na heterogenosti, nenehnem iskanju in spreminjanju, kar je pravzaprav odziv na duh današnjega prostora in časa, ko/kjer so stvari vse bolj začasne, spremenljive in nedokončne.

Dvoumnost fotografije naravnost kliče gledalca, da se angažira in dopolni njen pomen, čeprav je umeščena v premišljeno sekvenco.
Dvoumnost fotografije naravnost kliče gledalca, da se angažira in dopolni njen pomen, čeprav je umeščena v premišljeno sekvenco.

impressum

FOTOGRAFIJA 75, 76 / 2017 • ISSN 1408-3566 •

izdajatelj revije Fotografija: Membrana, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana • tel.: +386 (0) 31 777 959
uredniški odbor: Jan Babnik (odg. in gl. urednik), Ilija T. Tomanić, Lenart Kučić, Emina Djukić • urednici te izdaje: Emina Djukić, Iza Pevec
posvetovalni odbor: Mark Curran, Witold Kanicki, Ana Peraica, Iza Pevec, Matej Sitar
avtorji prispevkov: Laia Abril, Gerry Badger, Živa Brglez, Emina Djukić, Miha Colner, Nataša Ilec, Jasna Jernejšek, Urška Savič
jezikovni pregled slovenščine: Nina Žitko Pucer
avtorji fotografij: Patrícia Almeida, Mathieu Asselin, Jaka Babnik, Simon Chang, Dejan Habicht, Klemen Ilovar, Davor Kralj, Andrej Lamut, Tanja Lažetić, Bojan Radovič, Matej Sitar, Jože Suhadolnik, Tadej Vaukman
oblikovanje: Primož Pislak
priprava za tisk in tisk: R-Tisk • naklada: 400 izvodov

izid revije je finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije • vse fotografije in besedila © Membrana, razen tam, kjer je navedeno drugače • fotografija na naslovnici: Andrej Lamut, iz Nokturno, The Angry Bat, Maribor, 2017,  objavljena z dovoljenjem avtorja • fotografija na zadnji strani: Tadej Vaukman, iz Dick Skinners, z dovoljenjem avtorja.

prijavi se

prijavi se na novice in pozive za projekte in prispevke
novice

Koža, 19. januar – 1. marec 2022
Mednarodna fotografska razstava
Cankarjev dom, prvo preddverje

otvoritev: 19.1.2022 ob 19:00

avtorji: Goran Bertok, Ewa Doroszenko, Görkem Ergün, Karina-Sirkku Kurz, Anne Noble, Špela Šivic
zasnova razstave: zavod Membrana – Jan Babnik, Kristina Ferk in Nataša Ilec Kralj
kuratorstvo: Kristina Ferk in Nataša Ilec Kralj
produkcija: Cankarjev dom in zavod Membrana

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 30. avgust 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 4. oktober 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 11. junij 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 16. avgust 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Prijave sprejemamo do vključno ponedeljka 26. 10. 2020 na:
elektronski naslov: info@membrana.org
in/ali
poštni naslov: Membrana, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 27. julij 2020. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 21. september 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

kje: Cankarjev dom, sejna soba M3/4
kdaj: 27. februar 2020, 0b 18. uri

kje: Galerija Jakopič, Ljubljana, v sklopu razstave Jaka Babnik: Pigmalion
kdaj: 5. december 2019
trajanje: 18.00 – 21.00
sodelujeta: dr. Victor Burgin, dr. Ilija T. Tomanić
moderator: dr. Jan Babnik

  • 18.00: Predavanje Victorja Burgina: Kaj je kamera? Kje je fotografija?
  • 19.00: Predstavitev nove številke revije Fotografije (Kamera in aparat: Izbrani spisi Victorja Burgina) v pogovoru z umetnikom in teoretikom Victorjem Burginom in Ilijo T. Tomanićem, piscem spremne besede k slovenskemu prevodu. Pogovor bo moderiral Jan Babnik, gl. in odgovorni urednik revije Fotografija
  • 20.30: razprodaja preteklih številk revije Fotografija

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 16. december 2019. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 16. marec 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

Kdaj: 18. julij 2019 ob 10.00
Trajanje:
90 min
Kje: Prvo preddverje Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana (vhod iz pasaže Maximarket)
Delavnico vodita: Leopold Štefanič in Neža Ternik