Film in fotografija odlično sobivata, čeprav se v samem bistvu ne razumeta prav dobro, sta bližnja sorodnika, ki pa ne govorita istega jezika. Gre za polji, navidezno tako dobro raziskani, da se tudi njun preplet v svojih teoretskih in praktičnih potencialih zdi že zdavnaj preiskan. To naj bi veljalo tudi za njun razstavni potencial. Nič naj ne bi bilo bolj očitnega od zaustavitve filma in povečanja določene filmske sličice, nič bolj očitnega od razstavljanja fotografij v serijah, ki fotografijo razgibajo in pripovedujejo zgodbo. Povečan filmski fotogram in fotografska zgodba, zamrznjen film in fotografija v gibanju. V odnosu do filma fotografija deluje kot skrepenela forma, zamrznjen kader – film, ki se nikoli ne odvije. Zdi se, da je fotografija vezana na pretekli čas, na zamrznitev objekta, medtem, ko se film odvija, teče in živi pred našimi očmi. Iz te »preprostosti« fotografije pa izhajata tudi njena avtoriteta in moč, fotografi ja nenehno potrjuje že preteklo, film pa gradi svoj čas. Razstava Zarota molka, plod sodelovanja filmskih in fotografskih ustvarjalcev, tistih ki so razstavo postavljali in tistih katerih dela so postavljena na ogled, je lekcija nečesa drugega. Razmerje, ki naj bi bilo dokaj jasno in predvsem vsem očitno, se je pri izboru, obdelavi in odločitvah povezanih z razstavo, postavilo na glavo. Prepričanje, da je jasno, kaj naj bi imela film in fotografija skupnega in v čem sta si različna, se razblini ob poplavi še neraziskanih povezav, pomenov in dilem, ki se porajajo med filmom in fotografijo. Film in fotografija sta preveč prepletena, da bi lahko ujeli trenutek pred zlitjem teh dveh ustvarjalnih pristopov, da bi lahko povsem razgradili to kompleksno razmerje, katerega rezultat je filmska podoba. Kar preostane, je dosleden prikaz tega razmerja na način sopostavitve različnih trenutkov njunega prepleta na specifično fotografski način. Rezultat je razstava Zarota molka.

– Jan Babnik, Jurij Meden, Peter Rauch

Iz / from: Na domačem dvorišču / In the Family Garden (Karol Grossmann), 1906.

Iz / from: Na domačem dvorišču / In the Family Garden (Karol Grossmann), 1906.

Iz / from: Na domačem dvorišču / In the Family Garden (Karol Grossmann), 1906.

Iz / from: Na domačem dvorišču / In the Family Garden (Karol Grossmann), 1906.

Iz / from: Na domačem dvorišču / In the Family Garden (Karol Grossmann), 1906.

Leon Dolinšek, Na papirnatih avionih / On Wings of Paper, 1967.

Leon Dolinšek, Na papirnatih avionih / On Wings of Paper, 1967.

Leon Dolinšek, Na papirnatih avionih / On Wings of Paper, 1967.

Leon Dolinšek, Na papirnatih avionih / On Wings of Paper, 1967.

Leon Dolinšek, Na papirnatih avionih / On Wings of Paper, 1967.

Sven Pepeonik, Umetni raj / Artificial Paradise, 1990.

Sven Pepeonik, Umetni raj / Artificial Paradise, 1990.

Sven Pepeonik, Umetni raj / Artificial Paradise, 1990.

Sven Pepeonik, Umetni raj / Artificial Paradise, 1990.

Sven Pepeonik, Umetni raj / Artificial Paradise, 1990.

Iz / from: Stari most / The Old Bridge (Vlado Škafar, Janez Kališnik), 1998.

Iz / from: Stari most / The Old Bridge (Vlado Škafar, Janez Kališnik), 1998.

Iz / from: Stari most / The Old Bridge (Vlado Škafar, Janez Kališnik), 1998.

Iz / from: Stari most / The Old Bridge (Vlado Škafar, Janez Kališnik), 1998.

Iz / from: Stari most / The Old Bridge (Vlado Škafar, Janez Kališnik), 1998.

Iz: Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk / The Gratinated Brains of Pupilija Ferkeverk (Karpo Godina), 1970.

Iz / from: Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk / The Gratinated Brains of Pupilija Ferkeverek (Karpo Godina), 1970.

Iz: Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk / The Gratinated Brains of Pupilija Ferkeverk (Karpo Godina), 1970.

Iz: Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk / Th e Gratinated Brains of Pupilija Ferkeverk (Karpo Godina), 1970.

Iz: Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk / The Gratinated Brains of Pupilija Ferkeverk (Karpo Godina), 1970.

Iz / from: O ljubezenskih veščinah ali film s 14441 sličicami / About the Art of Love or a Film with 14441 Frames (Karpo Godina), 1972.

Iz / from: O ljubezenskih veščinah ali film s 14441 sličicami / About the Art of Love or a Film with 14441 Frames (Karpo Godina), 1972.

Iz: O ljubezenskih veščinah ali film s 14441 sličicami / About the Art of Love or a Film with 14441 Frames (Karpo Godina), 1972.

Iz: O ljubezenskih veščinah ali film s 14441 sličicami / About the Art of Love or a Film with 14441 Frames (Karpo Godina), 1972.

Iz: O ljubezenskih veščinah ali film s 14441 sličicami / About the Art of Love or a Film with 14441 Frames (Karpo Godina), 1972.

Vsakdo od nas ima prav posebno izkušnjo s to množico filmskih pogledov, s to specifično materijo, ki je tako mamljiva in tako pobegljiva.

Prvo preddverje Cankarjevega doma, Ljubljana
10. – 21. november 2010

otvoritev: 10. 11. 2010 ob 18. uri

impressum

Zarota molka
Film in fotografija
Cankarjev dom, Ljubljana / prvo preddverje
10. – 21. november 2010

kuriranje razstave: Jan Babnik, Jurij Meden in Peter Rauch
produkcija: zavod FAIR in ZSKZ
koprodukcija: Slovenska kinoteka in Cankarjev dom
oblikovanje razstave: studiobotas

avtorji in dela:
Odhod od maše v Ljutomeru, 1905 (Karol Grossmann)
Sejem v Ljutomeru, 1905 (Karol Grossmann)
Na domačem vrtu, 1906 (Karol Grossmann)
Na papirnatih avionih, 1967 (režiser: Matjaž Klopčič, direktor fotografije: Rudi Vavpotič, fotograf: Leon Dolinšek)
Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk, 1970 (Karpo Godina)
O ljubezenskih veščinah ali film s 14441 sličicami, 1972 (Karpo Godina)
Umetni raj, 1990 (režiser: Karpo Godina, direktor fotografije: Tomislav Pinter, fotografa: Sven Pepeonik, Henrie Lodewijk)
Stari most, 1998 (režiser: Vlado Škafar, direktor fotografije: Janez Kališnik)

viri materiala / z dovoljenjem:
Odhod od maše v Ljutomeru, Na domačem vrtu in Sejem v Ljutomeru, Slovenska kinoteka in Slovenski filmski arhiv; Na papirnatih avionih, Filmski sklad RS in Slovenska kinoteka; Stari most, Slovenski filmski arhiv in Vlado Škafar; O ljubezenskih veščinah ali film s 14441 sličicami in Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk, Karpo Godina; Umetni raj, Slovenska kinoteka in Sven Pepeonik.

urednik kataloga: Pavel Koltaj
avtorji besedil: Jan Babnik, Jože Dolmark, Jurij Meden, Peter Rauch
oblikovanje kataloga: studiobotas
izdajatelj: ZSKZ, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana

 zahvale:
Projekt so s podporo in pomočjo pomagali realizirati: Rajko Bizjak, Lilijana Nedič, Ivan Nedoh, Martin Podrzavnik, Darko Štrukelj, Dare Sintič, Nina Pirnat Spahić, Matija Brumen, studiobotas in vinarstvo, vinogradništvo Turčan.
Razstavo sta podprla Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
7.011:77(497.4)(083.824)
791(497.4)(083.824)

ZAROTA molka : film in fotografija : Cankarjev dom, Ljubljana,
10.-25. november 2010 / [avtorji besedil Jan Babnik … [et al.] ;
urednik Pavel Koltaj]. – Ljubljana : ZSKZ, 2010

ISBN 978-961-269-339-8
1. Babnik, Jan, 1971- 2. Koltaj, Pavel
253207296

Za boljšo kvaliteto klikni na fotografijo.

prijavi se

prijavi se na novice in pozive za projekte in prispevke
novice

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 30. avgust 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 4. oktober 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 11. junij 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 16. avgust 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 27. julij 2020. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 21. september 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

kje: Cankarjev dom, sejna soba M3/4
kdaj: 27. februar 2020, 0b 18. uri

kje: Galerija Jakopič, Ljubljana, v sklopu razstave Jaka Babnik: Pigmalion
kdaj: 5. december 2019
trajanje: 18.00 – 21.00
sodelujeta: dr. Victor Burgin, dr. Ilija T. Tomanić
moderator: dr. Jan Babnik

  • 18.00: Predavanje Victorja Burgina: Kaj je kamera? Kje je fotografija?
  • 19.00: Predstavitev nove številke revije Fotografije (Kamera in aparat: Izbrani spisi Victorja Burgina) v pogovoru z umetnikom in teoretikom Victorjem Burginom in Ilijo T. Tomanićem, piscem spremne besede k slovenskemu prevodu. Pogovor bo moderiral Jan Babnik, gl. in odgovorni urednik revije Fotografija
  • 20.30: razprodaja preteklih številk revije Fotografija

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 16. december 2019. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 16. marec 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

Kdaj: 18. julij 2019 ob 10.00
Trajanje:
90 min
Kje: Prvo preddverje Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana (vhod iz pasaže Maximarket)
Delavnico vodita: Leopold Štefanič in Neža Ternik

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 09. april 2019. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 24. junij 2019. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

Kontaktiraje urednike na editors@membrana.si. Rok za predloge prispevkov (izvlečki dolžine 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 18.1. 2019. Rok za dokončane prispevke na podlagi sprejetih predlogov je 20.3.2019. Predloge pošljite na editors@membrana.org.

Kontaktiraje urednike na editors@membrana.org. Rok za dokončane prispevke na podlagi sprejetih predlogov je 30. september 2018. Predloge pošljite na editors@membrana.org.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje naših storitev. Kot uporabnik se morate strinjati z uporabo in sprejeti naše pogoje. Trenutno uporabljamo samo piškotke, ki so potrebni za normalno delovanje spletne strani. Za več informacij obiščite naš pravilnik o zasebnosti in pogoje storitev. Za več informacij o piškotkih, ki jih uporabljamo, si oglejte spodnji seznam.

Ta piškotek je nujen za aplikacije PHP. Piškotek se uporablja za shranjevanje in identifikacijo edinstvenega ID-ja uporabniške seje za namen upravljanja uporabniške seje na spletnem mestu. Piškotek je sejni piškotek in se izbriše, ko so vsa okna brskalnika zaprta.

Strinjam se z uporabo piškotkov, strinjam se s pogoji storitve in pravilnikom o zasebnosti in želim še naprej uporabljati spletno stran.