Osvoboditev

Poziv za prispevke in projekte 2021

V trenutnem času nacionalnih populizmov, postresnice in dejanskih lažnih novic, ko je mogoče tovrstne podobe tako zlahka izrabiti in zlorabiti kot ozadje katere koli agende, pa naj bo še tako koruptivna ali zlonamerna, je družbena moč fotografskega medija vedno bolj pod vprašajem.

Osvoboditev

Poziv za prispevke in projekte 2021

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 11. junij 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 16. avgust 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Fotografija št. 95/96 in Membrana let. 6, št. 1 (2021)

PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV!


Od družbenih in političnih bojev Pariške komune v devetnajstem stoletju pa do protikolonialnih in protiimperialističnih osvobodilnih gibanj dvajsetega stoletja, prek emancipatornih bojev (kot so gibanja za osvoboditev žensk in gibanja za delavske pravice) in osamosvojitvenih gibanj (kot je bilo slovensko) pa vse do dandanašnjih gibanj za emancipacijo in neodvisnost (na primer Kurdov in Palestincev) se je fotografijo uporabljalo kot sredstvo za zagovarjanje oziroma mobilizacijo podpore ter promocijo teh gibanj ali njihovih ciljev, pa tudi za historizacijo teh dogodkov in bojev. Fotografija je zabeležila in uokvirila tako ključne zgodovinske trenutke kot tudi na videz nepomembne malenkosti, da bi tako priobčila dramatičnost in kompleksnost kolektivnih akcij. Fotografije teh gibanj, naj gre za družbeni razred, etnično pripadnost, spol ali kaj drugega, so vedno spadale k idejam skupin subalternov, ki se borijo proti tokovom dominantnih družbeno-političnih oblasti in se prebijajo skoznje. Z leti so se s kroženjem po različnih družbenih in kulturnih sferah na te podobe nalagali novi pomeni in ker so v stanju nenehnega gibanja, se jih je pogosto rekonceptualiziralo v namene konstrukcije »vedno nove« ponovno izumljene sedanjosti. Tako v funkciji »neme priče« (preteklih ali sedanjih) dogodkov, kot tudi zagovorništva specifičnih družbeno-političnih programov ali specifičnih (re)interpretacij resničnosti.

Če fotografija deluje kot vizualno uprizarjanje zamišljene družbene resničnosti in če jo je moč zamrzniti in upomeniti samo v smislu specifičnega dejanja, ki ga mora izvršiti, kako potem lahko vzpostavlja nove niti državljanskih odnosov? Načini, na katere lahko bodisi okrepi ali spodkoplje geopolitična razmerja moči, dominantno družbeno stratifikacijo in porazdelitev družbeno politične oblasti, so znak določene moči fotografije, ki je odločilno politična. Natanko ta operativni neksus osvoboditeljskih fotografij v času osvobajanja ali osamosvajanja je ključnega pomena. Naj imamo fotografije teh gibanj za osvobajajoče per se? Ali bi jih morali ocenjevati samo po učinku in po tem, ali in do kakšne mere so bile zmožne sprožiti spremembe? Državljanska emancipacija in odgovornost sta nedvomno prevladujoča pojma v tovrstni fotografiji, kar poudarja njen transformativni potencial. Vendar pa v trenutnem času nacionalnih populizmov, postresnice in dejanskih lažnih novic, ko je mogoče tovrstne podobe tako zlahka izrabiti in zlorabiti kot ozadje katere koli agende, pa naj bo še tako koruptivna ali zlonamerna, je družbena moč fotografskega medija vedno bolj pod vprašajem. Je podoba povsem brez moči? Ali pa fotografija vedno in sama po sebi udari nazaj? Kako naj si fotografija v sedanjem družbenem in komunikacijskem okolju povrne svoj sloves emancipatorne relevantnosti?

Ta vprašanja se izkažejo za še bolj pereča in zapletena v kontekstu širšega medijskega okolja, ki ga preobražajo digitalne tehnologije in prakse družabnih medijev. Utopične, osvoboditeljske obljube teh medijev so že zdavnaj prelomljene – na primer ravno z globalnim vzponom iliberalnega populizma –, pa vendar umetniške kvalitete, prevladujoča demokratizacija proizvodnje in cirkulacije ter odnosi med skupnostmi in omrežji ponujajo tako izzive kot tudi priložnosti za osvobajajočo javno umetnost.

Pred vami je Membranin poziv za predloge pisnih prispevkov in vizualnih projektov, ki naslavljajo fotografijo skozi ideje osvoboditve in neodvisnosti različnih družbenih formacij. Zanimajo nas predlogi, ki obravnavajo zatiranje s strani dominantnih oblasti in/ali prekarna razmerja do le-teh z naslednjih vidikov (a ne izključno samo teh): 

 • Politika in estetika moči – fotografija v pripovedih in protipripovedih, javnostih in protijavnostih, propagandi in ljudskem izrazu
 • Osvobajanje, emancipacijski boji in fotografija
 • Dejanja osvobajanja, emancipacije, vstajništva, gverilskega vojskovanja in terorizma – in fotografija
 • Avtoriteta fotografije – osvobodilna in evokativna moč fotografije
 • Oblikovanje zgodovinskega spomina – ikone, simboli, ruševine in sledovi
 • Propaganda, agitacija, državljanska odgovornost – zatiralske, osvoboditeljske in odrešenjske vizije fotografije
 • Reapropriacija podob – podobe kot plastični viri komunikacijskih dejavnosti, rekonceptualizacija preteklosti in sedanjosti, izgradnja koalicij, oporekanje hegemoniji
 • Historizacija fotografije – muzeji, galerije in aktualizacija političnih pogledov in omrežij prek fotografskih arhivov
 • Narodna, etnična, razredna in druga identitetna osvobodilna gibanja skozi fotografijo
 • Protiimperializem in protikolonializem – osvobodilna gibanja in njihova današnja odmevnost ter aktualnost
 • Fotografija za skupnost, lokalno zgodovino, državljansko odgovornost – izobraževanje na področjih emancipacije in solidarnosti
 • Umetniške prakse – reinterpretacija fotografije kot dokumentarnega in umetniškega medija v kontekstu osvobodilnega boja
 • Državljanska obeležja, ljudski spektakli in osvobodilna gibanja
 • Množenje podob v družabnih medijih, osvoboditeljske in reakcionarne prakse ter sodobna gibanja
 • Vizualni tropi osvobajanja, neodvisnosti in emancipacije
 • Fragmenti in malenkosti: fotografske povezave med vsakdanjim življenjem in zgodovinskimi gibanji
 • Oporečne podobe in oporečna zgodovina – aktualnost, cenzura in nadzor
 • Nasilje in nasilje fotografije – osvobajanje, upravičenje in odrešenje
 • Boji delavskih gibanj in družbeno osvobajanje
 • Globoki ponaredki, propaganda in imaginariji družbenih bojev – resničnost, dejstva in fikcija
 • Fotografija v umetnosti novih medijev in zagovorništvo: spremembe v reprezentaciji, kroženju in odzivih
 • Fotografske razstave in zagovorništvo gibanj

Formati prispevkov


 • Eseji, teoretični spisi, pregledni članki, intervjuji (cca. 15.000–35.000 znakov / 2200–2500 besed), zaželeno je tudi slikovno gradivo.
 • Kratki eseji, kolumne (8000–21.000 znakov / 1200–3000 besed), zaželeno je tudi slikovno gradivo.
 • Fotografski projekti in umetniška dela: predlogi za nenaročena dela ali vzorci del.

Več informacij o prispevkih je dostopnih tu.

Prispevke bomo objavili v angleški izdaji – revija Membrana (ISSN 2463-8501. eISSN: 2712-4894) in/ali v slovenski izdaji – revija Fotografija (ISSN 1408-3566).

Predlogi in roki za oddajo


Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 11. junij 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 16. avgust 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek naslova editors(at)membrana.org.

PDF verzija poziva

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 11. junij 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 16. avgust 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Sorodne objave

prijavi se

prijavi se na novice in pozive za projekte in prispevke
novice

Koža, 19. januar – 1. marec 2022
Mednarodna fotografska razstava
Cankarjev dom, prvo preddverje

otvoritev: 19.1.2022 ob 19:00

avtorji: Goran Bertok, Ewa Doroszenko, Görkem Ergün, Karina-Sirkku Kurz, Anne Noble, Špela Šivic
zasnova razstave: zavod Membrana – Jan Babnik, Kristina Ferk in Nataša Ilec Kralj
kuratorstvo: Kristina Ferk in Nataša Ilec Kralj
produkcija: Cankarjev dom in zavod Membrana

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 30. avgust 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 4. oktober 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 11. junij 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 16. avgust 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Prijave sprejemamo do vključno ponedeljka 26. 10. 2020 na:
elektronski naslov: info@membrana.org
in/ali
poštni naslov: Membrana, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 27. julij 2020. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 21. september 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

kje: Cankarjev dom, sejna soba M3/4
kdaj: 27. februar 2020, 0b 18. uri

kje: Galerija Jakopič, Ljubljana, v sklopu razstave Jaka Babnik: Pigmalion
kdaj: 5. december 2019
trajanje: 18.00 – 21.00
sodelujeta: dr. Victor Burgin, dr. Ilija T. Tomanić
moderator: dr. Jan Babnik

 • 18.00: Predavanje Victorja Burgina: Kaj je kamera? Kje je fotografija?
 • 19.00: Predstavitev nove številke revije Fotografije (Kamera in aparat: Izbrani spisi Victorja Burgina) v pogovoru z umetnikom in teoretikom Victorjem Burginom in Ilijo T. Tomanićem, piscem spremne besede k slovenskemu prevodu. Pogovor bo moderiral Jan Babnik, gl. in odgovorni urednik revije Fotografija
 • 20.30: razprodaja preteklih številk revije Fotografija

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 16. december 2019. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 16. marec 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.