Gospodar

Poziv za prispevke in projekte 2020

Vsaj od začetka 20. stoletja je postalo jasno, da lahko fotografija hkrati zajame še nekaj: nepričakovano, nenamerno, presežek, ki uhaja nadzoru.

Naslednja številka revij Fotografija in Membrana (Gospodar) preučuje dinamiko vizualne dominacije, vizualne prisotnosti, domačnosti in ikoničnosti podob v razmerju s figuro gospodarja.

Gospodar je bil s svojo podobo povezan že pred izumom fotografskega aparata – v kovancih, kipih, na slikah in v drugih medijih –, a zdi se, da je fotografija tako nadaljevala kot zapletla odnos med gospodarjem in podobo.

Kot prej lahko gospodar uprizarja portrete in javne performanse, da si zagotovi dominacijo preko javnega kroženja svoje podobe ali podob. A »prispevek« fotografije v odnosu med gospodarjem in podobo ni bil le v večjem prepletu gospodarja s podobo. Vsaj od začetka 20. stoletja je postalo jasno, da lahko fotografija hkrati zajame še nekaj: nepričakovano, nenamerno, presežek, ki uhaja nadzoru. Poleg tega so množično širjenje delanja podob v začetku 21. stoletja ter spremenjena ekosistema informacij in komunikacij pomenili, da je postal nadzor nad lastno javno podobo negotov postopek, ki ga v veliki meri narekujeta širši družbeni »aparat«, ki generira slike, in algoritmična logika.

Starodavna dialektika med gospodarjem in služabnikom se zdi v veliki meri obrnjena na glavo – gospodar je čedalje večji služabnik svoje lastne reprezentacije, svojega najbolj deljivega skupnega javnega vizualnega imenovalca, pa najsi ga obožujejo, sovražijo ali kritizirajo. Ali gospodar postaja vse večji služabnik lastne reprezentacije? Je ta reprezentacija izpraznjena, je postala »zgolj« abstraktna vizualizacija moči, ločena od katerekoli značilnosti gospodarja? Ali smo vstopili v novo dobo figure gospodarja brez mogočnosti ali karizme, gospodarja, ki nima nobenega znaka dostojanstva – gospodarja, ki je gospodar le še v smislu politične moči, nima pa nobenih »velikih« vizualnih znakov zgodovinskih oseb iz preteklosti?

Kakšno vlogo igrajo fotografije v ustvarjanju, utrjevanju ali subvertiranju (podob) gospodarja? Ali fotografije zavedno ali nezavedno legitimizirajo moč ali pa moč na novo razdelijo v širšem družbenem omrežju znakov? Kakšna je njihova vloga pri subjektovem spoštovanju oblasti, pri uboganju gospodarjevih pravil? Je dominacija preko vizualnih znakov danes nujen pogoj za družbeno dominacijo ali pa je to le stranski spektakel?

Odpiramo razpis za pisne in vizualne prispevke ki raziskujejo gospodarja, dominacijo in podrejanje v razmerju s fotografijo s sodobnega in zgodovinskega vidika ter preko (a ne omejeno na) sledečih perspektiv: 

 1. avtoritativne figure in fotografija
 2. avtoriteta, podrejanje, dominacija preko fotografije
 3. dialektika gospodar–suženj in podoba
 4. gospodar, belski suprematizem, nacionalizem desnice in fotografija
 5. gospodar in avtor (genij kot gospodar)
 6. fotograf kot gospodar
 7. moč, karizma in figure gospodarja
 8. umetniška fotografija in subverzija figur gospodarja
 9. vizualna propaganda
 10. družabni mediji in figure gospodarja
 11. estetika podobe in figure gospodarja
 12. fotografska prisotnost, ko stabilizira ali destabilizira dominacijo
 13. slava in banalnost v konstrukcijah moči
 14. hierarhija, omrežja in oblast
 15. gospodarji, ki jih je naredila ali uničila fotografija, post-resnica in gospodar
 16. ikone in ikoničnost v konstrukcijah in dekonstrukcijah avtoritete
 17. gospodar v odnosu s do družbene pogodbe ali demokratične obljube fotografije
 18. gospodar in pogoji ekscesa, obilja ali utopičnega potenciala
 19. gospodar in optično nezavedno
 20. gospodar in javno gledalstvo
 21. gospodar v ekologiji podob
 22. dihotomija gospodar–suženj, računalniške tehnologije in fotografija
 23. privabljanje gospodarjeve pozornost: položaj fotografije v sodobni umetniški praksi
Format prispevkov

 • Eseji, teoretski prispevki, pregledni članki, intervjuji (med pribl. 15.000–35.000 znakov / 2.200–5.000 besed), vizualije zaželene.
 • Kratki eseji, kolumne (8.000–21.000 znakov / 1.200–3.000 besed), vizualije zaželene.
 • Fotografski projekti in umetniška dela: predlogi za nenaročena dela in vzorce del.

Več informacij o prispevkih najdete na: https://www.membrana.si/guidelines-for-authors/ Prispevki bodo objavljeni v angleški reviji Membrana (ISSN 2463-8501. eISSN: 2712-4894) in/ali v slovenski reviji Fotografija (ISSN 1408-3566).

Osnutki in roki

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 27. julij 2020. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 21. september 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

O Membrani / Fotografiji

Membrana je sodobna revija o fotografiji, ki stremi k promociji globljega in teoretično utemeljenega razumevanja fotografije. Njen cilj je vzpodbujati nova, pogumna in alternativna dojemanja fotografije ter nove in pogumne pristope k fotografiji na splošno. Umeščena je v prostor med znanstveno revijo in popularne publikacije, s tem pa ponuja odprt forum za kritična razmišljanja o mediju ter ponuja analitična besedila in kakovostne vizualije. Revija izhaja dvakrat letno, poleti in pozimi, v angleškem jeziku in v slovenskem jeziku pod naslovom Fotografija; izdaja jo slovenski neprofitni zavod Membrana.

CFP Master in PDF (English)
CFP Master in PDF (Slovenian)

The deadline for contribution proposals (150-word abstracts and/or visuals) is July 27, 2020 (extended to August 10!). The deadline for the finished contributions from accepted proposals is September 21, 2020 (extended to October 5, 2020!)

Similar

Največja težava, ki jo imamo, je, da imamo težnjo po potrditvi (»confirmation bias«) in zgeneriramo napačno hipotezo in najdemo tisoč razlogov, zakaj tako velja.
Različne verzije duhologije, kakor poljska duchologia ali ostalgija, opisujejo stanje duha, v katerem pogled na preteklost in njen materialni objekt trčijo s sedanjostjo. Ti fantomi živijo v vsakdanjem življenju in niso nič neobičajnega.
Sodobna potrošniška kultura se namreč izjemno pozitivno odziva na vizualne manifestacije bogastva, priljubljenosti in poželjivih življenjskih slogov, kar Instagram omogoča in spodbuja.
Obstajata dva različna tipa grimas: nevtralna, družbena grimasa, ki je pogosto zaželena projekcija na mesto samopredstavitve, ter intimna grimasa, ki pa je popolno nasprotje prve.
Akademiki in muzeji se običajno izogibajo dokazom o fotografski reproduktibilnosti. Gre za neželen opomin na trgovino in delo, na promiskuitetnost in razširjanje, na preobrazbo in transgresijo.
Posebna možnost je , da se v fotografiji vidi mimikretično akcijo fotografiranih ljudi, čeprav te ni.
Maske vedno govorijo o skrivnostih obstajanja: v tradicionalnih družbah so bile ali še vedno so podobe prednikov in duhov umrlih, podobe zaščitniških ali zlobnih duhov.
Reading Chad Moore’s book is like biting into one of Proust’s madeleines. You turn a page, then another one, and suddenly you remember.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje naših storitev. Kot uporabnik se morate strinjati z uporabo in sprejeti naše pogoje. Trenutno uporabljamo samo piškotke, ki so potrebni za normalno delovanje spletne strani. Za več informacij obiščite naš pravilnik o zasebnosti in pogoje storitev. Za več informacij o piškotkih, ki jih uporabljamo, si oglejte spodnji seznam.

Ta piškotek je nujen za aplikacije PHP. Piškotek se uporablja za shranjevanje in identifikacijo edinstvenega ID-ja uporabniške seje za namen upravljanja uporabniške seje na spletnem mestu. Piškotek je sejni piškotek in se izbriše, ko so vsa okna brskalnika zaprta.

Strinjam se z uporabo piškotkov, strinjam se s pogoji storitve in pravilnikom o zasebnosti in želim še naprej uporabljati spletno stran.

prijavi se

in začni prejemati zadnje novice in informacije o pozivih za prispevke in projekte