Fotografija - teorija -Vizualna kultura

International webpage

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji

Pogoji storitve zavoda Membrana, ki ga zastopa direktor dr. Jan Babnik, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana.

Membrana lahko občasno in kadar koli spremeni pogoje brez posebnega obvestila. Spremembe bodo prikazane na membrana.si. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate s spremembami. Če se kadarkoli odločite, da teh pogojev ne sprejemate, ne uporabljajte te strani.

Moška slovnična oblika v besedilu velja za vse spole.

Veljavnost pogojev in kraj sodne pristojnosti

(1) Kraj pristojnosti je Ljubljana, Slovenija. Membrana ima pravico uveljavljati zahtevke proti kupcu tudi na vseh drugih pristojnih sodiščih.

(2) Za vse pogodbe velja slovenska zakonodaja. To velja tudi za naročila iz tujine in dostave v tujino.

(3) Dodatki in dopolnitve pogodbe morajo biti v pisni obliki, da bodo pravno veljavni. Ustni dogovori o zavarovanju niso veljavni.

(4) Če so posamezne določbe te pogodbe neveljavne ali če postanejo v celoti ali delno neveljavne, to ne vpliva na preostale določbe pogodbe. V primeru takšne neveljavnosti se pogodbeni partnerji dogovorijo o pravno veljavni nadomestni določbi, ki ekonomsko najbolj spominja na neveljavno. Enako velja, če se v pogodbi najde vrzel.

Politika zasebnosti

Za vaše podatke velja naš pravilnik o zasebnosti.

Opis storitve

(1) Membrana uporabnikom ponuja različne spletne storitve, vključno z, vendar ne omejeno na:

  • spletno vsebino, vključno z eseji, članki, kritikami, intervjuji itd.;
  • naročnino za vse objavljene vsebine za posameznike in ustanove;
  • novice o drugih dejavnostih zavoda Membrana;
  • povezave do štipendij, rezidenc, nagrad in tekmovanj.

(2) Revija Membrana je objavljena na spletu v oblikah HTML in PDF ter dvakrat na leto v tiskani obliki. Naslednji pogoji za Membrano izključno urejajo vse povezane naročniške pogodbe in tudi pogodbe, ki vključujejo dostavo revij in knjig iz zavoda Membrana.

(3) Membrana ne priznava nobenih pogojev zadevnega pogodbenega partnerja, ki odstopajo od sedanjih splošnih pogojev Membrane. Morebitni odstopajoči pogoji ne bodo postali sestavni del pogodbe, tudi če jim Membrana izrecno ne nasprotuje. Ob oddaji naročila stranka prizna izključno veljavnost pogojev Membrane.

Licenca

Če ni navedeno drugače, so Membrana in/ali njeni dajalci licenc imetniki pravic intelektualne lastnine za vso gradivo na Membrani. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Do tega lahko dostopate z Membrane za lastno uporabo v skladu z omejitvami, določenimi v teh pogojih.

Ni dovoljeno:

  • ponovno objavljanje gradiva z Membrane;
  • prodaja, izposoja ali podlicenciranje materiala pri Membrani;
  • razmnoževanje, ponovna distribucija in kopiranje vsebine z Membrane.

Vsebina

(1) Ta oddelek se nanaša na vso vsebino in podatke, ki jih prejmemo z vsemi načini oddaje (spletni obrazec, e-pošta in pošta). Oddana vsebina ni enaka objavljeni vsebini. Oddana vsebina ni nujna vsebina, ki je objavljena javno na naših različnih storitvah (za objavljene vsebine se predlagatelj poleg pogojev storitve strinja s pogodbo o objavi). Založniška pogodba je medsebojni dogovor med založnikom (Membrana) in avtorjem, ki se pred objavo sklene individualno. Oddaja se obdeluje prek naših spletnih obrazcev (predlog, oddaja, obrazec za stik in vsi obrazci za možnosti naročnine), po elektronski pošti (editors@membrana.org) in po pošti na naslov naše pisarne. Odgovorni ste izključno za vse podatke, besedilo, programsko opremo, glasbeni zvok, slike, fotografije, grafike, videe, sporočila, datoteke ali drugo gradivo (“vsebino”), ki jih vi posredujete, objavite ali distribuirate prek Membrane.

(2) Membrana ne zahteva nobenega trajnega lastništva nad vsebino, ki jo oddate ali omogočite za vključitev v našo revijo, na spletu in v tiskani obliki. Vendar pa v sodobni dobi gostovanja vsebin ter širjenja in pretoka vsebine po spletu terjamo omejeno licenco za gostovanje in prikazovanje te vsebine, kot je določeno v nadaljevanju, ki traja, dokler je vaše delo objavljeno na naši platformi (za preglednost in akademsko verodostojnost našega recenzentskega postopka [“peer review”], je predložena varno shranjena v našem sistemu, dokler je to potrebno). Eden od namenov te omejene licence je, na primer, omogočiti Membrani pretakanje in predstavitev vašega dela v vseh naših omrežjih (vključno z uredniško vsebino o vas in vašem delu) in partnerskih spletnih mestih. Za predstavitev na številnih mestih in v različnih oblikah potrebujemo omejeno licenco za vašo vsebino. Spodnja omejena licenca je potrebna, da lahko Membrana gosti, prikazuje, organizira in širi portfelj projektov avtorjev. S komunikacijo z Membrano, vključno z oddajo ali pošiljanjem vsebine, korespondence ali drugih informacij ali gradiva Membrani, podelite Membrani omejeno licenco za čas, ko je vaša vsebina objavljena v sistemih Membrane, za prikaz dela brez avtorskih honorarjev, in po vsem svetu, prek spletnih strani Membrane. V nekaterih primerih je treba vsebine preoblikovati za ustrezen (npr. spletni) prikaz. Med trajanjem te omejene licence dovolite Membrani reproduciranje, spreminjanje, objavljanje, prevajanje, distribucijo, izvajanje in prikazovanje vaše vsebine (v celoti ali delno) in/ali njeno vključitev v druga dela v kakršni koli obliki, mediju ali tehnologiji. Takšna omejena licenca vključuje tudi vključitev vsebine, v celoti ali delno, v funkcijo Membrana ali v promocijsko ali tržno gradivo (pravilno pripisano avtorju).

(3) Membrana ne bo nikoli prevzela lastništva vašega dela, nastavitve avtorskih pravic avtorja, ki jih je avtor izbral v skladu s slovensko zakonodajo o avtorskih pravicah, in avtor se odloči, ali bo svoje delo prodal tretjim osebam. Še naprej boste odgovorni za dejstveno točnost, zakonitost, skladnost z avtorskimi pravicami ali kateri koli drug vidik vaše vsebine. Strinjate se, da bo prikaz ali vključitev vaše vsebine v izključni presoji družbe Membrana, vaša vsebina pa morda bo ali ne bo vključena na spletno mesto Membrana iz kakršnegakoli razloga ali brez njega.

(4) Z nalaganjem vsebine na spletno stran Membrane, po pošti ali pošiljanjem neposredno na naše (@membrana.org) e-poštne naslove, se strinjate, da ne boste kršili nobenega zakona, predpisa ali sporazuma glede katere koli pravice intelektualne lastnine.

Naročnine

(1) Revija Membrana izhaja dvakrat letno v tiskani obliki in na spletu.

(2) Naročite se lahko na naši spletni strani ali po e-pošti.

Membrana
Maurerjeva 8
1000 Ljubljana
Slovenija
M. info@membrana.org
W. www.membrana.si

(3) Naročnina za revijo samodejno vključuje najmanj enoletno pogodbeno obdobje, ki vključuje dostop do naših spletnih vsebin (v skladu z našimi naročniškimi možnostmi) ali/in (če je ta možnost izbrana) dve številki tiskane revije. Po pisnem posvetovanju z Membrano je mogoče skleniti poseben dogovor.

(4) Potem ko je naročniška pogodba sklenjena in plačilo odobreno, vam bo Membrana poslala potrditveno e-poštno sporočilo in omogočila dostop do spletnih vsebin (v skladu s pogoji, opisanimi v naročniških možnostih) in, v kolikor ste izbrali naročnino na tiskano revijo, kot prvo dostavila številko revije, ki je bila objavljena nazadnje glede na čas naročila na revijo.

(5) Naročniki morajo v primeru naročnine na tiskano revijo Membrano obvestiti o vsaki spremembi poštnega naslova. O morebitnih težavah z dostavo je treba nemudoma sporočiti Membrani, ki mora te težave odpraviti.

(6) Naročniki lahko spremenijo svoje podatke na strani svojega računa.

Prenehanje naročniškega razmerja

(1) Na dan, ko Membrana prejme naročilo na revijo, začne teči minimalno pogodbeno obdobje enega leta, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. Naročnina se samodejno podaljša za nadaljnje leto, razen če Membrana prejme obvestilo o odpovedi pred koncem naročniškega leta.

(2) Za veljavni datum preklica se šteje dan, ko Membrana prejme obvestilo o preklicu prek spletnega obrazca, dostopnega na našem spletnem mestu, ali datum v poslanem pisnem e-poštnem sporočilu, če spletno mesto ne deluje pravilno.

(3) Za stroške vračil publikacij in tveganje nenamerne izgube ali poškodbe med prevozom je odgovoren pošiljatelj.

(4) Izdelkov, ki jih je kupec poškodoval, ne sprejemamo nazaj.

Cene in stroški pošiljanja

(1) Naročnina na revijo se samodejno zaračuna prek naših plačilnih storitev (PayPal) pred iztekom naročniškega obdobja enega leta. Če naročnina ni preklicana pred začetkom naslednjega enoletnega servisnega obdobja, se samodejno obnovi, obračuna in zaračuna za dodatno leto.

(2) Stroški pošiljanja so vključeni v naročnino.

(3) Če se naročnina v pogodbenem obdobju zviša, se nova tarifa zaračuna na začetku naslednjega enoletnega servisnega obdobja ali prvega enoletnega servisnega obdobja po obnovitvi naročnine. Naročnik bo pred obračunom prejel obvestilo o spremembi cene.

(4) Plačilo naročnin na revije ali za nakup izdelkov lahko izvedemo z bančnim nakazilom na enega od naših računov (v tem primeru je naročnina dokončana z e-poštno korespondenco) ali z uporabo storitve PayPal.

Dostava, pridržek lastniških pravic, tveganja, povezana s prevozom, prenos tveganja

(1) Dostava se opravi iz skladišča in vključuje račun, ki ga plača kupec. Kupec nosi tveganje nenamerne izgube ali poškodbe med odpremo. Na voljo imate 10 dni, da nas obvestite o vsakem takem dogodku, mi pa se bomo potrudili, da položaj razrešimo v skladu z našimi zmožnostmi.

(2) Membrana obdrži lastništvo revij in izdelkov, ki jih pošilja, dokler kupec ne poravna vseh računov.

(3) Vse informacije o predvidenem datumu dostave so okvirne, razen če je bil zavezujoči datum dostave naveden kot izjema od pravila. Preseženi predvideni datumi dobave kupcu ne dajejo pravice do odstopa od pogodbe.

Omejitev odgovornosti

(1) Membrana ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost, vsebinsko povezano točnost in popolnost informacij v reviji ali na spletnem mestu.

(2) Membrana na noben način ne vpliva na oblikovanje in vsebino zunanjih spletnih strani. Zato se izrecno ograjuje od vse zunanje vsebine, tudi če je Membrana postavila povezave do takšnih zunanjih spletnih strani. Enako velja za vse povezave, prikazane na domači strani Membrane, in za vso vsebino strani, do katerih vodijo povezave.

(3) Membrana ne prevzema odgovornosti za hitrost dostopnosti, ki je posledica slabega delovanja ponudnika internetnih storitev, ki ga uporablja naročnik.

Varstvo podatkov in avtorske pravice

(1) Vsi osebni podatki so v osnovi zaupni. Shranijo se samo podatki, potrebni za obdelavo naročil. Membrana ni odgovorna za način, kako zunanje storitve (PayPal) shranjujejo podatke in kako jih te uporabljajo v svojih storitvah. Naročnik na revijo Membrana potrjuje in soglaša z uporabo teh storitev ter priznava in se strinja z njihovimi politikami varstva podatkov.

(2) Membrana ima vse avtorske pravice, založniške pravice in pravice intelektualne lastnine za dobavljene izdelke. Vsaka komercialna ponovna uporaba ter razširjanje besedil in fotografij iz revije in prisotnosti na internetu sta prepovedana.

Ljubljana, marec 2021

Za boljšo kvaliteto klikni na fotografijo.

prijavi se

in začni prejemati zadnje novice in informacije o pozivih za prispevke in projekte
novice

Proposals deadline: July 27, 2020 (extended to August 10!). Contributions deadline: September 21, 2020 (extended to October 5, 2020!)

Kdaj: 27. junij 2019 ob 10.00
Trajanje:
90 min
Kje: Prvo preddverje Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana (vhod iz pasaže Maximarket)
Delavnico vodita: Leopold Štefanič in Neža Ternik

ROK PRIJAVE: do srede 24.1. 2018.
Prijave sprejemamo po elektronski pošti info@membrana.si in/ali na naslov Membrana, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana.

ROK PRIJAVE: do srede 24.1. 2018.
Prijave sprejemamo po elektronski pošti info@membrana.si in/ali na naslov Membrana, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana.

Prijave sprejemamo do vključno četrtka 16.3.2017 na:
elektronski naslov: info@membrana.si
in/ali
poštni naslov: Membrana, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana

24. 11. 2016 ob 19.00 v Slovenski kinoteki z Godardovim filmskim esejem Hvalnica ljubezni (Éloge de l’amour, 2001) napovedujemo novo fotografsko-filmsko knjižno zbirko Kamera.