Izbrani spisi

Številni so dokazovali, da je vpetost »naravnega in univerzalnega« v fotografijo še posebej močna zaradi privilegiranega statusa fotografije kot zveste pričevalke resničnosti dogodkov, ki jih reprezentira. Fotografija naj bi izjavljala: »To se je res zgodilo. Fotoaparat je bil tam. Prepričajte se sami.«

Broširana vezava; 80 strani; leto izida: 2015
ISBN: 978-961-94062-0-5

o knjigi

John Tagg že več kot tri desetletja velja za eno ključnih imen sodobne fotografske teorije, za avtorja, brez katerega je težko kritično premišljati tako fotografsko teorijo kot fotografsko zgodovino. A verjetnost, da bi zvedavi um začel »misliti fotografijo « – če si lahko že uvodoma sposodim naslov Burginovega (1982) zdaj kanoničnega zbornika nastavkov fotografske teorije, v katerem najdemo tudi Taggov esej »Vrednost fotografije: Newdealovski reformizem in dokumentarna retorika« – prav s prebiranjem Taggovih esejev, je majhna. Precej bolj verjetno je, da se bo to pričelo z melanholičnimi »zapiski o fotografiji« Rolanda Barthesa (1980/1992), kolumnističnimi meditacijami Susan Sontag (1977/2001) ali kritičnim »načinom gledanja« Johna Bergerja (1972/2008), kot pa s Taggovo zgodovinsko pretanjeno in gostobesedno analizo odnosov med fotografijo in močjo, med medijem in institucijami, ki ta medij uporabljajo. Slednje sicer nikakor ni krivda bralca ali bralke niti Taggovega zahtevnega sloga pisanja, temveč načina institucionalizacije fotografske teorije v devetdesetih letih 20. stoletja.

avtor

John Tagg (rojen 1949) je eden najvplivnejših avtorjev s področja kritične teorije fotografije in umetnostne zgodovine. Svojo izobraževalno, akademsko in aktivistično pot je začel leta 1976 v Veliki Britaniji, od leta 1984 pa živi in dela v ZDA. Je avtor več esejev in vplivnih knjig o odnosih med fotografijo, institucijami in močjo, kot so: Breme reprezentacije: Eseji o Fotografijah in zgodovinah (The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories, 1988), Disciplinarni okvir: Fotografske resnice in zajetje pomena (The Disciplinary Frame: Photographic Truths and the Capture of Meaning, 2009) in Disciplinarni okvir: Fotografske resnice in zajetje pomena (The Disciplinary Frame: Photographic Truths and the Capture of Meaning, 2009). Trenutno je zaslužni profesor umetnostne zgodovine na Univerzi Binghamton, državne univerze v New Yorku.

impressum

FOTOGRAFIJA 68 / 2015 • John Tagg: Izbrani spisi • izdajatelj revije Fotografija: Membrana, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana • tel.: +386 (0) 31 777 959 • uredniški odbor: Jan Babnik (odg. in gl. urednik), Ilija T. Tomanić, Lenart Kučić, Emina Djukić • avtorja prispevkov: John Tagg, Ilija T. Tomanić • prevodi: Domen Kavčič in Jan Babnik • jezikovni pregled slovenščine: Nina Žitko Pucer • oblikovanje: Primož Pislak, LUKS Studio • uredil: Jan Babnik • priprava za tisk in tisk: tiskarna Collegium Graphicum • naklada: 400 izvodov • izid revije je finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije • Vse fotografije in besedila © Membrana, razen tam, kjer je navedeno drugače • fotografija na naslovnici: FLICKR: Uradna stran mornarice ZDA. Aretacija domnevnih tihotapcev drog s strani Kolumbijskih pomorskih sil. Posnetek infrardeče kamer s helikopterja mornarice ZDA. Pacifik, 6. Maj, 2012. Fotografija je bila pomanjšana in prirejena na objavo na naslovni strani revije Fotografija. Dostopno tukaj. • fotografija na zadnji strani: »Njen pogled« (»Look In Her Eyes«), Midweek Pictorial, 17. oktober 1936. Vir: Long, J. J., Noble, Andrea, Welch, Edward ur., 2009. Photography: Theoretical Snapshots. New York: Routledge. Objavljeno z dovoljenjem založbe Routledge.

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

77.044(081)

TAGG, John
Izbrani spisi / John Tagg ; [prevodi Domen Kavčič in Jan Babnik]. – Ljubljana : Membrana, 2015. – (Fotografija ; 2015, 68)

ISBN 978-961-94062-0-5

285751296

prijavi se

prijavi se na novice in pozive za projekte in prispevke
novice

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 30. avgust 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 4. oktober 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 11. junij 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 16. avgust 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 27. julij 2020. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 21. september 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

kje: Cankarjev dom, sejna soba M3/4
kdaj: 27. februar 2020, 0b 18. uri

kje: Galerija Jakopič, Ljubljana, v sklopu razstave Jaka Babnik: Pigmalion
kdaj: 5. december 2019
trajanje: 18.00 – 21.00
sodelujeta: dr. Victor Burgin, dr. Ilija T. Tomanić
moderator: dr. Jan Babnik

  • 18.00: Predavanje Victorja Burgina: Kaj je kamera? Kje je fotografija?
  • 19.00: Predstavitev nove številke revije Fotografije (Kamera in aparat: Izbrani spisi Victorja Burgina) v pogovoru z umetnikom in teoretikom Victorjem Burginom in Ilijo T. Tomanićem, piscem spremne besede k slovenskemu prevodu. Pogovor bo moderiral Jan Babnik, gl. in odgovorni urednik revije Fotografija
  • 20.30: razprodaja preteklih številk revije Fotografija

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 16. december 2019. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 16. marec 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

Kdaj: 18. julij 2019 ob 10.00
Trajanje:
90 min
Kje: Prvo preddverje Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana (vhod iz pasaže Maximarket)
Delavnico vodita: Leopold Štefanič in Neža Ternik

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 09. april 2019. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 24. junij 2019. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

Kontaktiraje urednike na editors@membrana.si. Rok za predloge prispevkov (izvlečki dolžine 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 18.1. 2019. Rok za dokončane prispevke na podlagi sprejetih predlogov je 20.3.2019. Predloge pošljite na editors@membrana.org.

Kontaktiraje urednike na editors@membrana.org. Rok za dokončane prispevke na podlagi sprejetih predlogov je 30. september 2018. Predloge pošljite na editors@membrana.org.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje naših storitev. Kot uporabnik se morate strinjati z uporabo in sprejeti naše pogoje. Trenutno uporabljamo samo piškotke, ki so potrebni za normalno delovanje spletne strani. Za več informacij obiščite naš pravilnik o zasebnosti in pogoje storitev. Za več informacij o piškotkih, ki jih uporabljamo, si oglejte spodnji seznam.

Ta piškotek je nujen za aplikacije PHP. Piškotek se uporablja za shranjevanje in identifikacijo edinstvenega ID-ja uporabniške seje za namen upravljanja uporabniške seje na spletnem mestu. Piškotek je sejni piškotek in se izbriše, ko so vsa okna brskalnika zaprta.

Strinjam se z uporabo piškotkov, strinjam se s pogoji storitve in pravilnikom o zasebnosti in želim še naprej uporabljati spletno stran.