Izbrani spisi

Kot kaže, vsa fotografska komunikacija poteka v okoliščinah nekakšne binarne folklore. Se pravi, da obstajata »simbolistični« ljudski mit in pa »realistični« ljudski mit. Zavajajoča, a zelo priljubljena oblika te opozicije je »umetniška fotografija« v nasprotju z »dokumentarno«.

Broširana vezava; 160 strani; leto izida: 2018
ISBN: 978-961-94062-4-3

o knjigi

Gladiti fotografijo proti dlaki (Photography against the Grain, 1984), knjiga, iz katere so izbrani pričujoči eseji, se pomenljivo začne: »To je knjiga o fotografiji. Prav tako pa je knjiga sestavljena iz fotografij, knjiga, ki govori znotraj in vzdolž in skozi fotografije.« (Sekula, 1984, str. 18) Zdi se, da je Sekulovo delo nemogoče preprosto kategorizirati. Njegovi spisi so hkrati teorija in pripovedi, neke vrste fotoeseji. So to torej umetniška dela? Je bil Sekula teoretik, esejist, fotograf, filmar, učitelj, zgodovinar, aktivist ali umetnik? Ali, če se osredotočimo na njegovo temeljno potezo, zgolj neizprosen kritik poznega kapitalizma? Ne gre za retorična vprašanja – odlika Sekulovega dela je ravno v tem, da kot teoretik ni nikoli opustil umetniške vere v moč in pomenljivost soodnosa besedila in podobe. Nikoli ni prav zares pisal, kot da bi bili zapisi lahko ločeni od podob, o katerih je pisal, nikoli ni ustvarjal, kot da bi lahko podobe obstajale ločeno od zapisov. Vseskozi se je držal načela, da sta teorija in praksa neločljivi. Izbrani spisi v tej izdaji so torej hkrati zgled zgodovine in teorije fotografije in pripovednih rab fotografije.

avtor

Allan Sekula (1951–2013) je bil teoretik, umetnik, filmar in politični aktivist. S svojim dokumentarnim delom je bil zavezan predvsem kritičnemu realizmu, bil je neizprosen kritik poznega kapitalizma. Njegova pisna, fotografska ali filmska dela se ukvarjajo z zmožnostjo dokumentarizma za razkrivanje in predstavljanje resničnosti. Njegovi pionirski teoretski, zgodovinski eseji so se vpisali globoko v zgodovino fotografske kulture –prakse in teorije. Preden se je v 70. letih posvetil fotografiji in pisanju, se je ukvarjal s performansom in instalacijami. Na univerzi v San Diegu se je najprej vpisal na pomorsko biologijo, šele kasneje se je odločil za študij vizualnih umetnosti. Njegova fascinacija z morjem pa je ostala, kar se najbolje vidi v njegovem najkompleksnejšem umetniškoteoretskem delu Fish Story (1995), prepletu analize vizualne umetnosti, fotografije, globalnih delovnih razmer, kapitalističnega pretoka blaga in – morja. Njegova zbirka esejev in fotoesejev Photography against the Grain (1984) je učbenik fotografske teorije – in učbenik fotografskih projektov kritično realističnega pristopa. Allan Sekula je bil tudi filmar, s soustvarjalcem Noëlom Burchom je ustvaril večkrat nagrajen dokumentarec Forgotten Space (2010). Sekula je poučeval na fakulteti za fotografijo in medije na California Institute of the Arts.

impressum

FOTOGRAFIJA 79 / 2018 • Allan Sekula: Izbrani spisi • izdajatelj revije Fotografija: Membrana, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana • tel.: +386 (0) 31 777 959 • spletna stran: www.membrana.si • uredniški odbor: Jan Babnik (odg. in gl. urednik), Ilija T. Tomanić, Lenart Kučić, Emina Djukić, Jasna Jernejšek • avtor prispevkov: Allan Sekula • avtor spremne besede: Jan Babnik • prevod: Jaka Andrej Vojevec • jezikovni pregled: Nina Žitko Pucer • oblikovanje: Primož Pislak • uredil: Jan Babnik • priprava za tisk in tisk: Cicero • naklada: 400 izvodov • izid revije je finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije • Vse fotografije in besedila © Membrana, razen tam, kjer je navedeno drugače • fotografije na platnicah in slika na zadnji platnici: Allan Sekula, iz eseja »Šola je tovarna«, z dovoljenjem Studio Sekula.

Izvorna besedila:
Sekula, Allan Photography Against The Grain: Essays and Photo Works 1973–1983. Halifax: The Press of the Nova Scotia College of Art and Design. (»On the Invention of Photographic Meaning«, str. 3–23.; »Dismantling Modernism, Reinventing Documentary (Notes on the Politics of Representation)«, str. 53–75.; »The Traffic in Photographs«, str. 77–101.; »School Is a Factory«, str. 197–234.) Knjiga Photography Against The Grain: Essays and Photo Works 1973–1983 je bil leta 2015 ponatisnjena pri založbi MACK, London.

Objavljeno z dovoljenjem Sekula Studio. Zahvaljujemo se Sally Stein za vso prijaznost in nasvete ter Fredu Lonidierju, Marthi Rosler, Traci Wagner (za Phela Steinmetza) in Bancroft Library (za Chauncey Hara) za dovoljenja za objavo fotografij.

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

77.04(73):929Sekula A.

SEKULA, Allan
Izbrani spisi / Allan Sekula ; [avtor spremne besede Jan Babnik ; prevod Jaka Andrej Vojevec]. – Ljubljana : Membrana, 2018. – (Fotografija, ISSN 1408-3566 ; 2018, 79)

ISBN 978-961-94062-4-3

297204992

prijavi se

prijavi se na novice in pozive za projekte in prispevke
novice

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 30. avgust 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 4. oktober 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 11. junij 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 16. avgust 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 27. julij 2020. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 21. september 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

kje: Cankarjev dom, sejna soba M3/4
kdaj: 27. februar 2020, 0b 18. uri

kje: Galerija Jakopič, Ljubljana, v sklopu razstave Jaka Babnik: Pigmalion
kdaj: 5. december 2019
trajanje: 18.00 – 21.00
sodelujeta: dr. Victor Burgin, dr. Ilija T. Tomanić
moderator: dr. Jan Babnik

  • 18.00: Predavanje Victorja Burgina: Kaj je kamera? Kje je fotografija?
  • 19.00: Predstavitev nove številke revije Fotografije (Kamera in aparat: Izbrani spisi Victorja Burgina) v pogovoru z umetnikom in teoretikom Victorjem Burginom in Ilijo T. Tomanićem, piscem spremne besede k slovenskemu prevodu. Pogovor bo moderiral Jan Babnik, gl. in odgovorni urednik revije Fotografija
  • 20.30: razprodaja preteklih številk revije Fotografija

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 16. december 2019. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 16. marec 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

Kdaj: 18. julij 2019 ob 10.00
Trajanje:
90 min
Kje: Prvo preddverje Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana (vhod iz pasaže Maximarket)
Delavnico vodita: Leopold Štefanič in Neža Ternik

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 09. april 2019. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 24. junij 2019. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

Kontaktiraje urednike na editors@membrana.si. Rok za predloge prispevkov (izvlečki dolžine 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 18.1. 2019. Rok za dokončane prispevke na podlagi sprejetih predlogov je 20.3.2019. Predloge pošljite na editors@membrana.org.

Kontaktiraje urednike na editors@membrana.org. Rok za dokončane prispevke na podlagi sprejetih predlogov je 30. september 2018. Predloge pošljite na editors@membrana.org.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje naših storitev. Kot uporabnik se morate strinjati z uporabo in sprejeti naše pogoje. Trenutno uporabljamo samo piškotke, ki so potrebni za normalno delovanje spletne strani. Za več informacij obiščite naš pravilnik o zasebnosti in pogoje storitev. Za več informacij o piškotkih, ki jih uporabljamo, si oglejte spodnji seznam.

Ta piškotek je nujen za aplikacije PHP. Piškotek se uporablja za shranjevanje in identifikacijo edinstvenega ID-ja uporabniške seje za namen upravljanja uporabniške seje na spletnem mestu. Piškotek je sejni piškotek in se izbriše, ko so vsa okna brskalnika zaprta.

Strinjam se z uporabo piškotkov, strinjam se s pogoji storitve in pravilnikom o zasebnosti in želim še naprej uporabljati spletno stran.