Dva spisa o fotografiji

V liberalnem dokumentarizmu se revščina in zatiranje skoraj izključno enačita z nesrečami, ki jih zakrivi narava: vzročnost ni natančno določena, krivda ni pripisana, usode se ne da premagati.

Broširana vezava; 96 strani; leto izida: 2017
ISBN: 978-961-94062-3-6

o knjigi

Članka ameriške teoretičarke in umetnice Marthe Rosler »Dokumentarni fotografiji do dna in ob rob« in »Postdokumentarizem, postfotografija?« predstavljata kritiko družbene vloge klasične dokumentarne fotografije in z njo prepletenega fotografskega modernizma. Njeno delo nas opozarja na nemoč dokumentarne fotografije, na njeno imanentno ujetost v razredne položaje in razmerja moči. Martha Rosler opozori na neposredno participacijo fotografije pri vzdrževanju družbenega (izkoriščevalskega) statusa quo – torej celo na sokrivdo fotografije pri vzdrževanju in reproduciranju družbenih razmer.

Precejšnjemu delu tradicije dokumentarne fotografije Roslerjeva očita voajerizem, formalizem, estetizacijo, zakrinkano brezbrižnost, proizvajanje naturalističnega estetskega učinka za odmaknjenega in pasivnega gledalca in ne nazadnje – grobo viktimizacijo. Ne samo da so kot posamezniki žrtve sistema, tudi apriori so predstavljeni kot žrtve. Torej so fotografske žrtve ali žrtve fotografije. Ne glede na samo izpričan in povzdigovan namen dokumentarnih fotografov (fotografirati pomeni opozarjati na nehumanosti – osvetljevati »najtemnejše kotičke« družbe, kar enačimo z opozarjanjem na krivice, zavzemanjem za trpeče, skratka: fotografirati pomeni delovati v prid fotografiranih – mantra liberalnega, zavzetega, humanističnega dokumentarizma) ima dokumentarna fotografija neki svojstven namen, družbeno funkcijo, ki ni in seveda nikoli ne more biti zgolj funkcija, ki ji jo nameni fotograf. V tem smislu Martha Rosler vseskozi preiskuje dokumentarno fotografijo v njeni družbeni funkciji in dokumentarnega fotografa, upoštevajoč njegov družbeni položaj. Pri tem se skorajda ne more izogniti kritiki lika in vloge dokumentarnega fotografa s sredine 20. stoletja kot (Rosler, 2017a, str. 29) »kombinacije eksoticizma, turizma, voajerizma, psihologizma in metafizike, pehanja za trofejami – in kariero«. Njen teoretski in fotografija 89 fotografski sopotnik Allan Sekula, nepresenetljivo, njen pristop označi za »proti-humanističen«.

avtor

Martha Rosler (1943) ustvarja na področju fotografije, videa, performansa, kiparstva in instalacij. Njeno delo pogosto naslavlja javni prostor in »pokrajino« vsakdana, še posebej v oziru vpliva na ženske. Njene fotografske serije krajev prehoda in sistemov transporta – letališč, cest, podzemnih železnic in ulic – so bile pogosto razstavljane. Objavila je veliko esejev o umetnosti in kulturi. Roslerjeva že vrsto let ustvarja dela o vojni in »nacionalnem varnostnem ozračju«, v katerih povezuje domače vsakodnevne izkušnje z vojno v tujini. Nasprotujoč vojni v Afganistanu in Iraku je znova oživila svoje dobro znane serije fotomontaž Lep dom: pripeljati vojno domov (House Beautiful: Bringing the War Home), ki so sprva nastale kot nasprotovanje vojni v Vietnamu. Roslerjeva je imela številne razstave v muzejih in galerijah po vsem svetu. Konec leta 2012 je predstavila svoj performans in instalacijo Meta-monumentalna garažna razprodaja (Meta-Monumental Garage Sale) v Muzeju sodobne umetnosti v New Yorku.

impressum

FOTOGRAFIJA 74 / 2017 • Martha Rosler: Dva spisa o fotografiji • izdajatelj revije Fotografija: Membrana, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana • tel.: +386 (0) 31 777 959 • spletna stran: www.membrana.si • uredniški odbor: Jan Babnik (odg. in gl. urednik), Ilija T. Tomanić, Lenart Kučić, Emina Djukić • avtor prispevkov: Martha Rosler • avtor spremne besede: Jan Babnik • prevod: Domen Kavčič • jezikovni pregled: Nina Žitko Pucer • oblikovanje: Primož Pislak, LUKS Studio • uredil: Jan Babnik • priprava za tisk in tisk: R-Tisk • naklada: 400 izvodov • izid revije je finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije • Vse fotografije in besedila © Membrana, razen tam, kjer je navedeno drugače • fotografiji na naslovnici: Lewis Hine, Proizvajanje človeških izmečkov (Making Human Junk). Eden izmed plakatov, ki jih je ustvaril Hine v okviru dela pri ameriškem Nacionalnem odboru za otroško delo in objavljeno v njegovem pamfletu Visoka cena otroškega dela, (The High Cost of Child Labour, 1915) • fotografija na zadnji platnici: iz Kako ustvarjati dobre filme (How To Make Good Movies, 1950) • fotografija na notranji strani platnic: Martha Rosler, Bowery v dveh neustreznih opisnih sistemih (The Bowery in two inadequate descriptive systems), serija 45 srebroželatinskih fotografij. Vsaka je uokvirjena na 25,4 cm x 55,9 cm, 1974–75. Z dovoljenjem avtorja.

Rosler, Martha, 2001. In, Around, and Afterthoughts (On Documentary Photography). V: Decoys and Disruptions: Selected Writings, 1975–2001. Cambridge, Massachusetts and London: The MIT Press. © Martha Rosler.

Rosler, Martha, 2001. Post-Documentary, Post-Photography? V: Decoys and Disruptions: Selected Writings, 1975–2001. Cambridge, Massachusetts and London: The MIT Press. © Martha Rosler.

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

77.04(081)

ROSLER, Martha
Dva spisa o fotografiji / Martha Rosler ; [avtor spremne besede Jan Babnik ; prevod Domen Kavčič]. – Ljubljana : Membrana, 2017. – (Fotografija, ISSN 1408-3566 ; 2017, 74)

ISBN 978-961-94062-3-6

292656640

prijavi se

prijavi se na novice in pozive za projekte in prispevke
novice

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 30. avgust 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 4. oktober 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Podaljšan rok za oddajo predlogov prispevkov (povzetki dolžine do 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 11. junij 2021. Podaljšan rok za oddajo celotnih prispevkov na podlagi izbranih predlogov je 16. avgust 2021. Predloge pošljite prek spletnega obrazca ali se obrnite na nas prek kontaktnega obrazca in/ali naslova editors(at)membrana.org.

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 27. julij 2020. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 21. september 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

kje: Cankarjev dom, sejna soba M3/4
kdaj: 27. februar 2020, 0b 18. uri

kje: Galerija Jakopič, Ljubljana, v sklopu razstave Jaka Babnik: Pigmalion
kdaj: 5. december 2019
trajanje: 18.00 – 21.00
sodelujeta: dr. Victor Burgin, dr. Ilija T. Tomanić
moderator: dr. Jan Babnik

  • 18.00: Predavanje Victorja Burgina: Kaj je kamera? Kje je fotografija?
  • 19.00: Predstavitev nove številke revije Fotografije (Kamera in aparat: Izbrani spisi Victorja Burgina) v pogovoru z umetnikom in teoretikom Victorjem Burginom in Ilijo T. Tomanićem, piscem spremne besede k slovenskemu prevodu. Pogovor bo moderiral Jan Babnik, gl. in odgovorni urednik revije Fotografija
  • 20.30: razprodaja preteklih številk revije Fotografija

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 16. december 2019. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 16. marec 2020. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

Kdaj: 18. julij 2019 ob 10.00
Trajanje:
90 min
Kje: Prvo preddverje Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana (vhod iz pasaže Maximarket)
Delavnico vodita: Leopold Štefanič in Neža Ternik

Rok za oddajo osnutkov prispevkov (150 besed povzetka in/ali vizualije) je 09. april 2019. Rok za oddajo dokončanih prispevkov sprejetih osnutkov je 24. junij 2019. Osnutke pošljite preko spletnega obrazca na: https://www.membrana.si/proposal/ ali nas kontaktirajte neposredno na editors@membrana.org.

Kontaktiraje urednike na editors@membrana.si. Rok za predloge prispevkov (izvlečki dolžine 150 besed in/ali slikovno gradivo) je 18.1. 2019. Rok za dokončane prispevke na podlagi sprejetih predlogov je 20.3.2019. Predloge pošljite na editors@membrana.org.

Kontaktiraje urednike na editors@membrana.org. Rok za dokončane prispevke na podlagi sprejetih predlogov je 30. september 2018. Predloge pošljite na editors@membrana.org.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje naših storitev. Kot uporabnik se morate strinjati z uporabo in sprejeti naše pogoje. Trenutno uporabljamo samo piškotke, ki so potrebni za normalno delovanje spletne strani. Za več informacij obiščite naš pravilnik o zasebnosti in pogoje storitev. Za več informacij o piškotkih, ki jih uporabljamo, si oglejte spodnji seznam.

Ta piškotek je nujen za aplikacije PHP. Piškotek se uporablja za shranjevanje in identifikacijo edinstvenega ID-ja uporabniške seje za namen upravljanja uporabniške seje na spletnem mestu. Piškotek je sejni piškotek in se izbriše, ko so vsa okna brskalnika zaprta.

Strinjam se z uporabo piškotkov, strinjam se s pogoji storitve in pravilnikom o zasebnosti in želim še naprej uporabljati spletno stran.